Zgodność aplikacji z prawem

Zgodność aplikacji z prawem

Aplikacja do elektronicznej ewidencji energii elektrycznej spełnia wszystkie wymogi nałożone przez Ustawę o podatku akcyzowym oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

 • Ewidencja zawiera dane niezbędne do określenia ilości energii w okresach miesięcznych z dokładnością do 0,001 MWh
 • Ewidencja zawiera łączną ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów
 • Ewidencja zawiera łączną ilość energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne
 • Ewidencja zawiera łączną ilość energii elektrycznej sprzedanej (oddanej do sieci)
 • Dokumentacja umożliwia identyfikację podmiotu zobowiązanego do jej prowadzenia
 • Dokumentacja umożliwia identyfikację miejsca prowadzenia działalności, której ta dokumentacja dotyczy
 • Program umożliwia wpis nie rzadziej niż raz w miesiącu
 • Program posiada pisemną instrukcję obsługi
 • Program umożliwia wgląd w treść dokonywanych wpisów
 • Program zapewnia ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą
 • Program umożliwia dokonywanie korekty danych
 • Program umożliwia identyfikację osoby dokonującej korekty
 • Program umożliwia identyfikację daty dokonania korekty
 • Program umożliwia wygenerowanie i wydruk, w porządku chronologicznym wpisów do dokumentacji
 • Program umożliwia wygenerowanie i wydruk, w porządku chronologicznym zestawienia z podsumowaniem ilości wyrobów akcyzowych (zużytej energii elektrycznej)
 • Program umożliwia wygenerowanie i wydruk raportów z dokumentacji w zakresie i za miesiące wskazane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego lub naczelnika urzędu skarbowego
 • Program uniemożliwia usuwanie wpisów
 • Program umożliwia utworzenie kopii dokumentacji oraz zapisanie jej na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą

Zweryfikowano i potwierdzono zgodność prawną aplikacji przy współpracy z Kancelarią RPMS Staniszewski & Wspólnicy Sp.k.